do góry
Strona główna Aktualności

LKS OKSZA ŁOBODNO Z DOFINANSOWANIEM

26 Marzec 2021
kategoria:
Aktualności

W dniu dzisiejszym Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku podpisał umowę z Ludowym Klubem Sportowym „Oksza” Łobodno na realizację zadania publicznego pn.: „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących  rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w sołectwie Łobodno”.
Dotacja, którą Gmina Kłobuck przekaże klubowi z Łobodna zgodnie z umową wynosi 50 000 zł i zostanie przeznaczona m.in. na propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej, rozwijanie dyscyplin sportowych, w szczególności sportowych gier zespołowych, w tym przypadku piłki nożnej, prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach sportowych, utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej.
Umowę w imieniu klubu podpisał Prezes Włodzimierz Lada oraz Skarbnik Tomasz Kasprzyk.