do góry
Strona główna Aktualności

LETNIE INWESTYCJE I REMONTY W GMINIE KŁOBUCK

11 Lipiec 2018
kategoria:
Aktualności

LETNIE INWESTYCJE I REMONTY W GMINIE KŁOBUCK

Czas letni sprzyja pracom remontowym i realizacji inwestycji na terenie Gminy Kłobuck. Obecnie w naszej gminie prowadzonych jest równolegle kilka inwestycji. Wśród prowadzonych inwestycji są m.in.:

• prace związane z budową kolejnych odcinków kanalizacji na terenie gminy Kłobuck. Przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku wykonywane są roboty budowlane i instalacyjne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji;

• „Przebudowę ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku- etap II” polegający m.in.: na przebudowie nawierzchni jezdni ul. Cichej (do ul. Równoległej); budowie chodników i parkingów oraz na odcinku od ul. Radosnej w kierunku ul. Równoległej rozbudowę kanalizacji deszczowej;

• Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rzeką Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” polegające na m.in.: budowie ciągów pieszo – rowerowych z częściowym rozbiciem na ciąg pieszy i rowerowy na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, budowie kładki nad rzeką Biała Oksza prowadzącej z parku im. Wacława Głowy w Kłobucku na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W realizacji nadal znajdują się także:
- prace związane z przebudową i rozbudową budynku strzelnicy położonym na terenie OSiRu w Kłobucku. W nowopowstałym obiekcie powstanie Kłobuckie Centrum Usług Społecznych;
- prace rewitalizacyjne targowiska miejskiego w Kłobucku. Pierwszy etap robót budowlanych rozpoczął się w kwietniu br. Prace mają potrwać do jesieni br.

LETNIE INWESTYCJE I REMONTY W GMINIE KŁOBUCK

LETNIE INWESTYCJE I REMONTY W GMINIE KŁOBUCK

10 zdjęć
11 lipiec 2018