do góry
Strona główna Aktualności

LAPTOPY DLA SZKÓŁ

24 Czerwiec 2020
kategoria:
Aktualności
 

Gmina Kłobuck  po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie 100% na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielonego wsparcia mają być uczniowie z rodzin wielodzietnych, ale nie jest to warunek konieczny do spełnienia.

Złożony przez Gminę Kłobuck wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” został wybrany do dofinansowania. Gmina Kłobuck otrzymała grant w wysokości 73 185,00 zł na zakup 28 laptopów wraz z systemem operacyjnym Windows 10 pro, które trafią do szkół podstawowych w Gminie Kłobuck. Sprzęt zostanie użyczony uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych i nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania sprzęt będzie wykorzystywany przez szkoły w celach edukacyjnych.
W ramach pierwszego projektu grantowego „Zdalna szkoła” Gmina Kłobuck otrzymała dofinansowanie w wysokości 79 963,00 zł. Zakupiono wówczas 41 laptopów wraz z oprogramowaniem.

W sumie Gmina Kłobuck zakupiła 69 laptopów.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.