do góry
Strona główna Aktualności

KULTURA Z DOFINANSOWANIEM

25 Marzec 2021
kategoria:
Aktualności

 

24 marca 2021 roku Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski spotkał się z zespołem Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły, dyrektor Olgą Skwarą, instruktorką Anną Szczepanik oraz Karoliną Skibą – instruktorką Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka”. Rozmowy dotyczyły bieżącej działalności kulturalnej MOK oraz omówienia programów dotacyjnych, których MOK został beneficjentem w 2021 r. Są to programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Domy Kultury + oraz EtnoPolska.

Z programu DK + MOK korzystał w roku 2017 r. Celem programu jest inicjowanie oddolnych działań służących wzmocnieniu zaangażowania MOK w życie społeczności lokalnej, w dużym uproszczeniu MOK chce odpowiadać na potrzeby kulturalne wszystkich mieszkańców, czyli zapyta ich o to jak oni widzą działalność kulturalną w swoim mieście, a następnie wspólnie z mieszkańcami będzie szył kulturę na miarę ich aktualnych potrzeb. Mieszkańcy będą mieli do wykorzystania 22 000 złotych na projekty kulturalne.
Drugi omówiony projekt to EtnoPolska. Warto podkreślić, iż do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% więcej niż rok wcześniej!). Wyłoniono 308 beneficjentów. MOK Kłobuck zajął 245 miejsce, a tym samym uzyskał 51 000 złotych dofinansowania. Nie jest to jednak pełna kwota o którą wnioskował MOK, na realizację całości zadania pod nazwą „Poznają nas po strojach”, które zakłada wykonanie strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Kłobucka. 

Dlatego Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski zadeklarował pokrycie wkładu własnego oraz dofinansowanie projektu kwotą 45 000 złotych.  Podkreślił, że z chęcią realizuje kolejne działania, których celem jest dofinansowanie lokalnej kultury i wsparcie twórców z naszego miasta. Chciałabym aby ZPiT Ziemia Kłobucka pielęgnował kłobuckie tradycje muzyczne, obrzędowe, taneczne i śpiewacze w pięknych strojach. Chcę aby strój kłobucki stał się wzorem dla mieszkańców, podkreślającym lokalną historię i stał się promocją naszego miasta - mówi Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski.