do góry
Strona główna Aktualności

KS WOJOWNIK Z DOTACJĄ NA 2021 ROK

26 Marzec 2021
kategoria:
Aktualności

Kolejnym klubem, który wziął udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym jest Klub Sportowy „Wojownik”.
Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podpisał umowę z przedstawicielami klubu
na realizację zadania pod tytułem „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście Kłobuck” na rok 2021 na kwotę 18 000 zł.
Głównym celem konkursu jest zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
W siedzibie urzędu umowę podpisali Prezes KS Wojownik Artur Osuchowski oraz Wiceprezes Barbara Osuchowska.