do góry
Strona główna Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE - PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

28 Luty 2023
kategoria:
Aktualności

 

 

 

Na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (SUMP SPWŚ) przeprowadzane są badania ankietowe wśród mieszkańców regionu. Ankieta skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców Miasta Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Dzięki ankiecie będzie można lepiej poznać sposób funkcjonowania regionu oraz ocenę i oczekiwania mieszkańców wobec systemu transportowego.

Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://wypelnij.online/i/index.php?r=survey/index&sid=912175

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej.

Ankieta będzie dostępna do 05.03.2023 r.

 

_______________________________________________________________________________________

 

W związku z trwającymi pracami nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zapraszamy na I etap konsultacji dla mieszkańców!

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający na celu przede wszystkim:
✅ zapewnienie takich opcji transportowych, które umożliwiają mieszkańcom dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu,
✅ poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także redukcję zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcję energii.

➠ Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość́ życia w regionie.


Uczestnicy będą̨ mogli poznać́ cel tworzonego opracowania o nazwie „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”, jego ramy czasowe, zaangażowane zasoby, a także spodziewany efekt końcowy.

Celem zrównoważonej mobilności jest:

    Zmniejszenie ruchu samochodowego
    Lepsze planowanie przestrzenne
    Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego
    Stosowanie rozwiązań́ sprzyjających pieszym oraz rowerzystom
    Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu
    Wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu
    Zwiększenie dostępności usług

Terminy i miejsca konsultacji:

    28.02.2023 godz. 17.00 Starostwo Powiatowe w Myszkowie – sala sesyjna
    01.03.2023 godz. 17.00 Urząd Gminy w Kłobucku – sala sesyjna
    02.03.2023 godz. 17.00 Urząd Gminy w Przyrowie – sala sesyjna
    03.03.2023 godz. 17.00 Sala Konferencyjna Częstochowa ul. Śląska 3/5

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH I MIEJ REALNY WPŁYW NA KOMFORT ŻYCIA W SWOIM MIEŚCIE!