do góry
Strona główna Aktualności

KONKURS PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH

19 Październik 2018
kategoria:
Aktualności

 KONKURS PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH

 Zrealizowano następujące zadania zgodnie z podpisanymi w dniu 19 lipca 2018 r. umowami (https://www.gminaklobuck.pl) dotyczącymi udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminie Kłobuck w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018:

  • Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Niwa Skrzeszów
  • Utworzenie centrum rekreacyjnego w Sołectwie Smugi
  • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Brody Malina
  • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gruszewnia
  • Promowanie Sołectwa Libidza
  • Promowanie Sołectwa Łobodno
  • Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu śpiewaczego „Łobodnianki” przy KGW w Łobodnie 

W ramach dofinansowania zostały zrealizowane zadania w zakresie wyposażania dwóch świetlic wiejskich, budowy dwóch siłowni zewnętrznych, zakupu nagłośnienia do obsługi sołeckich imprez plenerowych oraz zakupu butów damskich i męskich dla Zespołu Śpiewaczego „Łobodnianki” spełniających wymogi stroju ludowego z regionu częstochowskiego.

 
WSPÓŁFINANSOWANO PRZY POMOCY ŚRODKÓW
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W RAMACH KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ INICJATYW LOKALNYCH

BRODY MALINA

BRODY MALINA

6 zdjęć
19 październik 2018

GRUSZEWNIA

GRUSZEWNIA

6 zdjęć
19 październik 2018

LIBIDZA

LIBIDZA

7 zdjęć
19 październik 2018

ŁOBODNIANKI

ŁOBODNIANKI

4 zdjęć
19 październik 2018

ŁOBODNO

ŁOBODNO

8 zdjęć
19 październik 2018

NIWA SKRZESZÓW

NIWA SKRZESZÓW

6 zdjęć
19 październik 2018

SMUGI

SMUGI

11 zdjęć
19 październik 2018