do góry
Strona główna Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY "Narkotykom mówię NIE!"

02 Grudzień 2015
kategoria:
Aktualności
zdjęcie pamiątkowe uczestników konkursu plastycznego
 "Narkotykom mówię NIE!"

Na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Burmistrzem Jerzym Zakrzewskim wręczyła nagrody uczestnikom konkursu "Narkotykom mówię NIE!". Celem konkursu było między innymi popularyzowanie wiedzy na temat profilaktyki narkotykowej, kształtowanie postaw asertywnych wobec osób proponujących środki odurzające i promowanie postawy młodych ludzi jako liderów zdrowego trybu życia w środowisku rówieśniczym. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami.