do góry
Strona główna Aktualności

KONKURS NA LOGO

08 Kwiecień 2016
kategoria:
Aktualności

Zarządzenie Nr OR.0050.61.2016
Burmistrza Kłobucka
z dnia 08 kwietnia 2016

w sprawie przedłużenia terminu składania prac w Konkursie na wykonanie projektu logotypu Gminy Kłobuck mogącego zawierać również hasło promocyjne oraz grupy logotypów gminnych jednostek organizacyjnych w Kłobucku.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 § 4, ust. 1, pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5, do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2016 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia Konkursu na wykonanie projektu logotypu Gminy Kłobuck mogącego zawierać również hasło promocyjne oraz grupy logotypów gminnych jednostek organizacyjnych w Kłobucku

zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedłużyć termin składania prac w Konkursie na wykonanie projektu logotypu Gminy Kłobuck mogącego zawierać również hasło promocyjne oraz grupy logotypów gminnych jednostek organizacyjnych w Kłobucku do dnia 13 kwietnia 2016 r. do godziny 15.30.

§ 2

Wydziałem merytorycznie odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg Konkursu jest Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał
Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie OR_0050_61_2016 16-04-08 13:06 190.96KB pobierz plik: Zarządzenie OR_0050_61_2016