do góry
Strona główna Aktualności

KONKURS INICJATYWA SOŁECKA 2021 SOŁECTWO GRUSZEWNIA Z WSPARCIEM

26 Lipiec 2021
kategoria:
Aktualności

22 lipca br. Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz Skarbnik Katarzyna Trzepizur podpisali umowę z przedstawicielami Województwa Śląskiego w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2021 dla gmin z subregionu północnego województwa śląskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażanie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Sołectwie Gruszewnia”. Planowana inwestycja będzie realizowana na ogólnodostępnym terenie, na którym znajduje się świetlica wiejska. Oprócz doposażenia placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej, teren zostanie dodatkowo zagospodarowany poprzez nasadzenie roślin i krzewów, stanowiących nową szatę roślinną.  

Koszt inwestycji wyniesie około 60 tyś. zł z czego kwota dofinansowania to 29 tyś zł.