do góry
Strona główna Aktualności

KOLEJNE SPOTKANIE DOTYCZĄCE REFORMY OŚWIATY W GMINIE KŁOBUCK

01 Luty 2017
kategoria:
Aktualności
 

31 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku odbyło się kolejne spotkanie w sprawie reformy edukacji w gminie Kłobuck.

Tym razem na spotkanie zostali zaproszeni nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku.

Spotkanie otworzył Burmistrz Jerzy Zakrzewski. Oprócz zaproszonych, na sali obecni byli: Kierownik Wydziału Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych Sylwia Piątkowska, Dyrektor Gimnazjum Paweł Kotkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku Bożena Rumin, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku Aleksandra Klimza oraz Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki Tomasz Kasprzyk.

Podczas spotkania nauczycielom przestawiono założenia reformy oświaty w Gminie Kłobuck, w tym m.in. schemat reformy, podział szkół i klas, zmiany w strukturze szkół, plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice obwodów tych szkół w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. a także przynależność dzieci urodzonych w latach 2010-2014 do projektowanych obwodów szkolnych w mieście Kłobuck z podziałem na poszczególne ulice.

Poinformowano zebranych, że podejmując prace nad projektem nowej sieci szkół założono, że powinna ona dążyć do tego, aby szkoły podstawowe, w tym nowa Szkoła Podstawowa nr 3, były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej tj. obejmowały klasy I – VIII, optymalizowały koszty stałe prowadzenia szkół, ograniczały skalę niezbędnych ruchów kadrowych oraz odpowiadały na wyzwania demograficzne i uwzględniały ruchy migracyjne.
W związku z przedstawioną propozycją reformy, Burmistrz przedstawił kilka pomysłów na rozwiązanie spraw dotyczących zatrudnienia nauczycieli w kłobuckich szkołach.

Burmistrz Zakrzewski podkreślił, że jako gospodarz gminy, nie chce przy okazji reformy redukować zatrudnień w szkołach, chciałby zachować etaty i pracę dla pedagogów, gdyż trzy szkoły podstawowe w mieście Kłobuck mają perspektywę się utrzymać. Poinformował również, że na etapie konsultacji projektu sieci szkół, uwzględnił wniosek nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 o zmianie ulic w obwodach. Zapewniał audytorium, że zamiany muszą być mądre i przemyślane i nie mogą być dokonane w interesie jednej szkoły kosztem innych placówek. Tak samo, przy dobrej woli i zaangażowaniu dyrektorów szkół i przedszkoli, do których należy zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, jest duża szansa na rozwiązanie problemu zatrudnienia nauczycieli w ramach nowego ustroju szkolnego, jeżeli dyrektorzy szkół i przedszkoli gminnych, przy współpracy z organem prowadzącym te placówki, wykorzystają wszystkie możliwe szanse w zakresie zatrudnienia nauczycieli w nowym systemie oraz wszystkie możliwości organizacyjno-prawne, które przewiduje ustawa – Prawo oświatowe.

Będąc otwartym na wszelkie propozycje ze strony nauczycieli Burmistrz zaproponował, aby wspólnie rozwiązywać problem zatrudnienia i wypracować taki model, który pozwoli zminimalizować ich zwolnienia lub ich całkowicie uniknąć.

Podczas spotkania Burmistrz zapoznał się z opiniami i odczuciami nauczycieli w związku z reformą i do każdej sugestii się ustosunkował. Jak zapewnił, to nie ostatnie spotkanie w kwestii reformy oświaty. Dziękując, zaprosił na kolejne spotkania.