do góry
Strona główna Aktualności

KOLEJNA INWESTYCJA DROGOWA W GMINIE KŁOBUCK

10 Czerwiec 2020
kategoria:
Aktualności

W dniu 10.06.2020 r. Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała  i Kopiec„ z firmą HUCZ Sp. z o.o. Sp.K z siedzibą: 42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14, w imieniu której umowę podpisał prokurent Robert Hucz.

Łączna długość odcinka ulicy Strażackiej i ul. Salezjańskiej wynosi 1590,70 m – na tym odcinku prace obejmują cały przekrój drogi. Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się do wykonania rozbudowę istniejącej ulicy Salezjańskiej polegającej na budowie tylko chodnika wraz z oświetleniem o długości 195,40 m zlokalizowanej za mostem na rzece Kocinka.

Wartość robót budowlanych wynosi: 3.494.397,64 zł, w tym 48% dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przewidywany termin realizacji to 14.09.2021 r.