do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/INFORMACJA/idn:2387
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

INFORMACJA

10 Styczeń 2022
kategoria:
Aktualności

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia
interesantów przez Burmistrza Kłobucka
w ramach skarg i wniosków
w dniu 11 stycznia 2022 r. nie odbędą się.

Burmistrz Kłobucka
/-/Jerzy Zakrzewski