do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/INFORMACJA/idn:2348
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

INFORMACJA

25 Październik 2021
kategoria:
Aktualności

 

 

I N F O R M A C J A
Uprzejmie informujemy, że przyjęcia interesantów przez Burmistrza Kłobuckaw ramach skarg i wniosków w dniu 25 i 26 października 2021 r. nie odbędą się.

 Burmistrz Kłobucka
/-/Jerzy Zakrzewski