do góry
Strona główna Aktualności

INFORMACJA

20 Czerwiec 2018
kategoria:
Aktualności

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia interesantów przez Burmistrza Kłobucka
w ramach skarg i wniosków w dniu 26 czerwca 2018r. nie odbędą się.
W związku z powyższym ustala się termin przyjęć na dzień
27 czerwca 2018r. od godz. 14.30 do godz. 15.30

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski