do góry
Strona główna Aktualności

INFORMACJA

18 Maj 2017
kategoria:
Aktualności

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia interesantów przez Burmistrza Kłobucka
w ramach skarg i wniosków
w dniu 23 maja 2017r. nie odbędą się.
W związku z powyższym interesanci mogą skorzystać z innego terminu przyjęć wyznaczonego na dzień 22 maja 2017r.
w godzinach od 14:00 do 15:30

Burmistrz Kłobucka
        Jerzy Zakrzewski