do góry
Strona główna Aktualności

INFORMACJA w sprawie składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego

16 Sierpień 2022
kategoria:
Aktualności

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy dotyczącymi możliwości składania wniosku o wypłatę dodatku węglowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku informuje, iż stosowna ustawa weszła w życie w dniu 12 sierpień. Jej art. 2 ust. 19 stanowi, iż minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Do dnia dzisiejszego (16 sierpień) rozporządzenie takie nie zostało opublikowane.

Oznacza to, iż na chwilę obecną nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Ukazujące się w internecie wzory wniosków mają charakter projektu aktu prawnego i nie są obowiązującym prawem. Status legislacji rozporządzenia mogą Państwo śledzić pod tym adresem.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku (Punkt Informacyjny, obok wejścia głównego).

Burmistrz Kłobucka
/-/Jerzy Zakrzewski