do góry
Strona główna Aktualności

INFORMACJA WS. FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKA

27 Marzec 2021
kategoria:
Aktualności

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii rząd wprowadził kolejne czasowe ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i żłobków. Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych.

Przedszkola i oddziały przedszkolne będą prowadziły ustaloną przez dyrekcję pracę w trybie zdalnym. Mają jednak obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne:
- dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W szkołach podstawowych będzie realizowane nauczanie w trybie zdalnym do 11 kwietnia dla klas I - VIII.
Dyrektorzy placówek są jednak zobowiązani zorganizować działalność opiekuńczą w świetlicach dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do 11 kwietnia 2021 roku zawiesza się funkcjonowanie żłobków.
Dyrektorzy żłobków również są zobowiązani do zorganizowania opieki tylko dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.