do góry
Strona główna Aktualności

INFORMACJA O DODATKU GRZEWCZYM ORAZ ZMIANACH W DODATKU WĘGLOWYM

21 Wrzesień 2022
kategoria:
Aktualności

DODATEK GRZEWCZY

Burmistrz Kłobucka informuje, iż od dzisiaj, tj. 21 wrzesień 2022 r. do 30 listopada 2022 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o tzw. dodatek grzewczy czyli dodatek dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
3) kocioł olejowy
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 34 37 35 100.

ZMIANY W DODATKU WĘGLOWYM

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dokonuje również zmian w sposobie weryfikacji i wypłacie dodatku węglowego.
Najważniejsze zmiany to:
•    dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.;
•    w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
•    źródło ogrzewania musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.
Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym ww. ustawą.

Na dzień 21 wrzesień 2022 r. Gmina Kłobuck nie otrzymała środków finansowych na realizację zadania. Wypłata dodatku węglowego nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji i dopełnieniu pozostałych formalności określonych przepisami prawa. Zaistniała sytuacja nie jest zależna od Gminy Kłobuck. Prosimy o cierpliwość.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf dodatek-grzewczy-bank.pdf 22-09-21 10:07 111.22KB pobierz plik: dodatek-grzewczy-bank.pdf
pdf dodatek-grzewczy-wniosek.pdf 22-10-27 14:04 0.99MB pobierz plik: dodatek-grzewczy-wniosek.pdf