do góry
Strona główna Aktualności

GMINNE PLACÓWKI OŚWIATOWE GOTOWE NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

31 Sierpień 2021
kategoria:
Aktualności

Wakacje to czas intensywnych prac budowlanych i remontowych. Malowanie sal lekcyjnych, wymiana podłóg, naprawa dachów - to tylko część zadań, które zostały zrealizowane latem w gminnych szkołach i przedszkolach.

Przedszkole Gminne Nr 1 w Kłobucku
Plac zabaw został doposażony w huśtawki, bocianie gniazdo, bujak, zjeżdżalnie, 2 wieże, przejście tunelowe, przejście linowe, zjazd strażacki, ściankę wspinaczkową, grę "kółko i krzyżyk", tablicę do rysowania.
Całkowity koszt: 30 700 zł.

Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku
Wyremontowano wejście do przedszkola. Koszt remontu: 4 920,00 zł. Został również przygotowany projekt placu zabaw.

Przedszkole Gminne Nr 4 w Kłobucku
Podczas wakacji wykonano częściowe malowanie pomieszczeń przedszkolnych (w ramach budżetu na remonty, w kwocie 5.000,00 zł), a także zamontowano dwie nowe podwójne huśtawki i zestaw zabawowy na plac zabaw w kwocie 24 000 zł.

Przedszkole Gminne Nr 5 w Kłobucku
Zostały wykonane prace remontowe tj. prace malarskie oraz prace porządkowe.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku
•    zakup stolików, krzeseł, siedzisk do krzeseł dla uczniów,
•    wykonano remont stołówki szkolnej, zakupiono nowe stoliki i krzesła dla dzieci spożywających gorący posiłek w szkole,
•    wykonano malowanie sali lekcyjnej dla uczniów I klasy,
•    zamontowano rolety zaciemniające w dwóch salach lekcyjnych,
•    wykonano remont sali lekcyjnej z wymianą podłogi, gipsowaniem malowaniem ścian, wymianą stolików i krzeseł, zakup mebli.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku
•    wykonano prace remontowe dachu – 36 000,00 zł,
•    odnowiono elewację przy wejściu do szkoły,
•    wykonano remont trzech sal lekcyjnych - 10 344,43 zł,
•    w bibliotece oraz gabinecie pedagoga pomalowano ściany i drzwi -280,00 zł,
•    w stołówce szkolnej wykonano prace malarskie oraz zakupiono stoły i krzesła – 7667,00 zł,
•    w kuchni wykonano prace malarskie - 693,00 zł,
•     na korytarzu pomalowano lamperie oraz drzwi do pomieszczeń kuchennych - 147,50 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku
•    remont  kompleksowy korytarzy (parter, 3 piętro),
•    remont holu wejściowego,
•    remont kuchni (wyburzenie pieca, nowa instalacja elektryczna, nowy sprzęt),
•    remont jadalni (malowanie, wymiana instalacji).

Szkoła Podstawowa w Białej

•    wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych i toaletach: 12 sztuk - 18 656,00 zł,
•    malowanie szatni szkolnych wraz z wymianą wykładziny PCV i  listwami - 5 296,00 zł,
•    zakup ławeczek dla uczniów na korytarz szkolny: 8 sztuk - 2 612,00 zł,
•    zakup mebli – 4 szafki , biurek – 8 sztuk, krzesła – 25 sztuk - 7 490 zł,
•    malowanie balustrady schodowej oraz drewnianego wiatrołapu wewnętrznego - 360,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen. J. Bema w Kamyku
Wymieniono główne drzwi wejściowe do budynku szkoły oraz zamontowano kraty zabezpieczające korytarz nad halą sportową. Wymieniono podest sceny.
W budynku przedszkola w Nowej Wsi została odnowiona sala do zajęć. W całej placówce dokonano drobnych prac naprawczych i konserwatorskich.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie
Wymieniono 3 pary drzwi na salę gimnastyczną, odmalowano dwie sale lekcyjne. dokonano drobnych prac remontowo-porządkowych na terenie całego obiektu.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy
•    malowanie pracowni językowej – 1 000,00 zł,
•    wymiana nowych krzeseł - 4 315,00 zł,
•    odprowadzenie wody deszczowej przy schodach, wejście główne do szkoły –5 000,00 zł,
•    doposażenie pracowni informatycznej w nowe komputery z funduszu sołectwa Libidza –5 000,00 zł.

Gmina Kłobuck na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli przygotowano szczegółowe procedury postępowania oraz wytyczne dotyczące pracy szkół i przedszkoli w warunkach epidemii.
Od 1 września br. wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkołach i przedszkolach na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki podpisał dwa rozporządzenia określające sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii, które obowiązują do 31 grudnia br.

W dokumentach przygotowanych przez szkoły i przedszkola znajdują się wskazówki, jak właściwe zaplanować pracę, jak najlepiej zorganizować przestrzeń szkolną, jak komunikować się ze społecznością szkolną czy integrować uczniów.

Zajęcia powinny być tak zorganizowane, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkół i przedszkoli. Jednocześnie władze samorządowe rekomendują jak najrzadszą zmianę sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy. Gmina Kłobuck rekomenduje noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, zwłaszcza tam, gdzie warunki szkolne, np. bardzo wąskie korytarze, wąskie klatki schodowe, małe szatnie, wymagają dodatkowych środków ostrożności.

GMINNE PLACÓWKI OŚWIATOWE GOTOWE NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

GMINNE PLACÓWKI OŚWIATOWE GOTOWE NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

20 zdjęć
31 sierpnia 2021
  • 1
  • 2
  • 3