do góry
Strona główna Aktualności

DZIEŃ SOŁTYSA

11 Marzec 2016
kategoria:
Aktualności

Dzień sołtysa to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich ciężką pracę. Sołtys jest przedstawicielem lokalnej społeczności obszaru wiejskiego. Funkcja sołtysa pojawiła się już w średniowieczu i z biegiem lat jej kompetencje ulegały zmianom. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym sołectwa (jednostki pomocniczej gminy). Sołtys wybierany jest przez mieszkańców danego sołectwa i jest osobą będącą na bieżąco w sprawach lokalnych.