do góry
Strona główna Aktualności

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

02 Maj 2018
kategoria:
Aktualności

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto flagi ma popularyzować wiedzę o naszej tożsamości i symbolach narodowych. 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiono uchwałą z 2004. 2 maja obchodzony jest również jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

„Polskie barwy narodowe wywodzą się z godła państwowego, czyli herbu Orzeł Biały, biel od orła a czerwień od pola tarczy herbowej. Przez wieki używane były na chorągwiach i proporcach wojskowych, stanowiąc zewnętrzną oznakę przynależności państwowej. W II połowie XVIII wieku za panowania króla Stanisława Augusta pojawił się zwyczaj używania bieli i czerwieni upiętych w kolistą kokardę. Szczególną zaś rangę biało-czerwone barwy zyskały w 1792 roku podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ich powszechne użycie stało się manifestacją uczuć patriotycznych.

Prawne usankcjonowanie bieli i czerwieni jako barw narodowych nastąpiło podczas powstania listopadowego. 7 lutego 1831 roku sejm powstańczy uchwalił, że „kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i W.[ielkiego] X.[ięstwa] Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym”. Odtąd biało-czerwone kokardy noszone były zarówno na mundurach, jak i na ubraniach cywilnych dla podkreślenia narodowej tożsamości. Podczas kolejnych zrywów narodowych kokardy z bielą i czerwienią towarzyszyły żołnierzom ruszającym do walki o wyzwolenie Ojczyzny jako narodowe symbole. Biel i czerwień, uświęcone krwią tysięcy polskich patriotów, wyrażały niepodległościowe dążenia narodu polskiego.

W 1919 roku już po odzyskaniu niepodległości Sejm odrodzonej Rzeczypospolitej zatwierdził biel i czerwień jako barwy narodowe. Po zakończeniu II wojny światowej flaga biało-czerwona, pozostając symbolem narodowym i państwowym, łączona była podczas oficjalnych uroczystości państwowych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z flagą czerwoną, która symbolizowała nowy, narzucony ustrój polityczny.”*

* Duma i szacunek. Zasady oraz dobre praktyki godnego postępowania wobec polskich symboli państwowych,  Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2012.