do góry
Strona główna Aktualności

DRODZY MIESZKAŃCY !

24 Marzec 2020
kategoria:
Aktualności

Za nami pierwsze tygodnie walki z koronawirusem. Czas na krótkie podsumowanie.

! Stan epidemii to nowa rzeczywistość, która stawia przed nami wszystkimi zupełnie nowe zadania i obowiązki. W tym okresie wszyscy członkowie kłobuckiej  społeczności powinni wymagać od siebie i innych odpowiedzialności i solidarności. Zapewniam, że gmina podejmuje wiele działań prewencyjnych, które mają chronić naszych mieszkańców oraz udziela niezbędnej pomocy.

Apeluję o przyjęcie ze zrozumieniem i odpowiedzialnością wprowadzonych tymczasowych ograniczeń. Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Na ten moment w Gminie Kłobuck nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa!
Urząd Miejski oraz wszelkie podległe instytucje, są w stanie gotowości i wypełniają swoje zadania.

Zapewniam, że pomimo tego, iż w miejskich jednostkach i urzędzie nie ma osobistych przyjęć, pracownicy prowadzą Państwa sprawy oraz realizują szereg działań dodatkowych, w tym prewencyjnych, informacyjnych i pomocowych!

W ciągu ostatniego tygodni podjęto szereg istotnych działań:
> Dla mieszkańców całego powiatu kłobuckiego uruchomiono całodobową, telefoniczną linię informacyjną Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku pod numerem telefonu: 608 665 241.
Masz pytania dotyczące sytuacji – zadzwoń.

> W trosce o kłobuckich seniorów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku (tel. 34 37 35 100) oraz Hufiec ZHP Kłobuck (tel. 792 451 459) oferuje pomoc seniorom, osobom samotnym i niepełnosprawnym  w zaopatrzenie w podstawowe produkty i lekarstwa czy wyprowadzaniu psów na spacer.

> W Urzędzie Miejskim przy ulicy 11 Listopada 6 oraz Zamkowej 12 wprowadzono nowe zasady funkcjonowania m.in.: urząd jest zamknięty dla interesantów, wystawiono skrzynkę do korespondencji, w której można zostawić pisma i wnioski. Działalność kasy również została zawieszona, płatności należy dokonywać za pośrednictwem Internetu, banku oraz poczty.

W ważnych sprawach, w tym urzędowych, kontaktujemy się telefonicznie lub drogą elektroniczną!
https://www.gminaklobuck.pl/kontakt/index

> Wszystkie instytucje kultury i sportu zawiesiły swoją działalność. Organizowane przez nie wydarzenia odbędą się w terminie późniejszym.

> Koordynujemy działania zmierzające do wsparcia osób potrzebujących, które zostają poddane kwarantannie, w tym dostawy posiłków. Miasto współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendą  Powiatową Policji w Kłobucku i Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wsparcia udzielą nam także druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

> Celem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa podjęto szereg działań prewencyjnych na terenie całej gminy. Proszę o ich respektowanie! Unikamy spotkań w grupach!
>> Z użytkowania zostały wyłączone strefy aktywności rodzinnej, basen, place zabaw oraz siłownie plenerowe.
>> Targowisko Miejskie w Kłobucku pozostaje nieczynne!
>> Centrum Integracji  i Aktywności Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych zawiesiły działalność do odwołania.
>> Na terenie miasta nie odbywają się żadne imprezy kulturalne i zajęcia sportowe.


> Edukacja i oświata w Gminie Kłobuck.
>> Zajęcia edukacyjne i opiekuńcze w żłobku, przedszkolach i szkołach zostały zawieszone.
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych nadzoruje sytuację w placówkach oraz podejmuje działania, które mają zapewnić wypełnienie zadań rekrutacyjnych.

>> Wnioski rekrutacyjne do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych przesyłamy elektronicznie lub dostarczamy osobiście w zamkniętej kopercie do konkretnej placówki.

>> Nauczyciele prowadzą zajęcia on-line.

>> Jesteśmy przygotowani do wdrożenia wszelkich zaleceń dotyczących egzaminów uczniowskich.

>> Proszę nauczycieli o realizowanie nauczania za pośrednictwem dostępnych środków i kanałów komunikacji. Uczniów proszę o samodyscyplinę i odpowiedzialne wykorzystanie czasu, który spędzają w domu.

> Jesteśmy przygotowani na działanie w stanie epidemii:
>> Wszelkie środki pozostające w dyspozycji instytucji miejskich są przygotowane do wykorzystania w sytuacji kryzysowej.
>> Jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy osobom poddanym kwarantannie, które tego będą potrzebować (np. osoby samotne).
>> Monitorujemy sytuację związaną z dostępem żywności, możliwością zdalnych zakupów (telefonicznych lub internetowych) i ich dostaw do klientów.
>> W instytucjach, placówkach i obiektach miejskich zrealizowano wszystkie zalecenia higieniczno-sanitarne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo pracowników, petentów i klientów.

> Prowadzimy akcję informacyjną i edukacyjną, upowszechniamy zasady higieniczne i zdrowotne, wskazujemy wiarygodne źródła wiedzy o koronawirusie, przestrzegamy przed oszustami, pomagamy dotrzeć do potrzebnych informacji.
W wielu punktach na terenie gminy znajdują się plakaty informacyjne.

Chcesz mieć sprawdzone wiadomości z pewnego źródła dotyczące koronawirusa, korzystaj z:
> Ministerstwo Zdrowia
> Główny Inspektorat Sanitarny
> Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
> Śląski Urząd Wojewódzki

W celu unikania tzw. #fakenewsów zalecamy korzystanie z w/w źródeł informacji.

Wszelkie informacje o bieżącej sytuacji w Gminie Kłobuck publikowane są na stronie internetowej www.gminaklobuck.pl oraz na profilu facebook: @gminaklobuck. Bądź na bieżąco!

Wszelkie informacje dotyczące sposobu załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach miejskich znajdą Państwo na stronach internetowych lub uzyskają informacje telefonicznie:
- Urząd Miejski, ul. 11 Listopada 6, tel. 34 3100150
- Urząd Miejski, ul. Zamkowa 12. tel. 34 3174038
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 34 3735100
- Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 34 3100367
- Biblioteka Publiczna, tel. 34 3172254
- Miejski Ośrodek Kultury, tel. 34 3172940

Ważne!
Wiele placówek działających w naszym mieście zmieniło także zasady funkcjonowania! Pojawiają się ograniczenia dotyczące obsługi pacjentów w poradniach zdrowia, klientów aptek, sklepów i stacji benzynowych. Zanim wyjdziesz z domu, zadzwoń i dowiedz się jak załatwić sprawę!

Jeśli możesz, pozostań w domu!
#koronawirus #zostanwdomu


Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski