do góry
Strona główna Aktualności

DOPŁATY DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH - aktualizacja

23 Listopad 2022
kategoria:
Aktualności

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.

____________________________________________

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wnioski mogą składać m.in. szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, stowarzyszenia, instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne, kościoły lub inne związki wyznaniowe które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych.

20 września 2022 r. weszły w życie przepisy „ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”. O jednorazowy dodatek mogą się teraz ubiegać również podmioty wrażliwe. Są to m.in. szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne, kościoły lub inne związki wyznaniowe które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Dodatek wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wspomnianych podmiotów. Pełny katalog podmiotów wrażliwych zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1967).

1.    Dodatek przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Drugim warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
2.    Dodatek przysługuje również odbiorcom ciepła sieciowego. Ustawa zakłada ustalenie tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym. W przypadku ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła stawka ta wyniesie 103,82 zł za GJ netto. Ustalenie cen na takim poziomie oznacza wzrost rachunków za ogrzewanie dla odbiorców na maksymalnym poziomie 42%. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata, wynikająca z tej różnicy i sprzedanego ciepła.

Więcej informacji na temat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych oraz wytwórców ciepła można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. Zamkowa 12, tel. 34 3174044.
Wnioski o wypłatę dodatku można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022r.                     w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. Zamkowa 12.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.                                                        
Wnioski o wypłatę dodatku będzie można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Wzor-wniosku-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospodarstwami-domowymi 22-11-23 08:24 42.55KB pobierz plik: Wzor-wniosku-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospodarstwami-domowymi
pdf Wzor-oswiadczen-skladanych-przez-odbiorcow-ciepla-niebedacych-gospodarstwami-domowymi 22-09-28 11:06 552.31KB pobierz plik: Wzor-oswiadczen-skladanych-przez-odbiorcow-ciepla-niebedacych-gospodarstwami-domowymi
pdf Wzór wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą 22-09-28 11:07 0.99MB pobierz plik: Wzór wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą