do góry
Strona główna Aktualności

DODATEK GAZOWY PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

19 Styczeń 2023
kategoria:
Aktualności


Od stycznia 2023 r. dostępne jest nowe świadczenie dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest paliwo gazowe, tzw. dodatek gazowy (refundacja podatku VAT).

Aby uzyskać refundację podatku VAT należy łącznie:

- ogrzewać swoje gospodarstwo domowe paliwem gazowym (UWAGA! Refundacja nie dotyczy skroplonego gazu LPG);
- zgłosić lub wpisać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ogrzewanie gazowe w swoim gospodarstwie domowym;
- być odbiorcą paliwa gazowego, tj. ponosić koszty jego zakupu zgodnie z fakturą.

Dodatkowo, prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

- 2 100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
- 1 500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o dodatek osłonowy. W przypadku złożenia pierwszego wniosku o refundację w okresie:

- od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.;
- od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Świadczenie to nie ma określonej ustawowo kwoty, a będzie stanowić refundację podatku VAT w kwocie z faktury za dostarczenie gazu.

Refundacja podatku VAT nastąpi z faktur za gaz zużyty w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot podatku VAT można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i każdej kolejnej faktury za paliwa gazowe w ww. okresie. Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne;
- dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30, elektronicznie poprzez platformę ePUAP lub inny środek komunikacji elektronicznej - pod warunkiem opatrzenia wniosku oraz załączników do niego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Dodatkowe oświadczenie dla wypłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym (.doc) 23-01-19 09:33 13.7KB pobierz plik: Dodatkowe oświadczenie dla wypłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym (.doc)
pdf Dodatkowe oświadczenie dla wypłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym (.pdf) 23-01-19 09:33 118.99KB pobierz plik: Dodatkowe oświadczenie dla wypłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym (.pdf)
docx Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (.doc) 23-01-19 09:34 57.67KB pobierz plik: Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (.doc)
pdf Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (.pdf) 23-01-19 09:34 414.39KB pobierz plik: Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (.pdf)