do góry
Strona główna Aktualności

DENTYSTA DLA UCZNIÓW ZA DARMO

23 Styczeń 2020
kategoria:
Aktualności

23 stycznia br. Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski zawarł porozumienie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Kłobuck finansowanych ze środków publicznych.
W wyniku podpisania porozumienia opieką stomatologiczną zostanie objętych ok. 1 427 uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck.

Świadczenia stomatologiczne w ramach opieki stomatologicznej nad uczniami będą wykonywane przez:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Medyczna „Eskulap-Med” Grzybowski Janusz, Grzybowska Ewa s.c. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 24 w Częstochowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078 z późn. zm.) lekarz dentysta wykonywał będzie:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży – po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, wyrażonej po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu i przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży, które będą sprawowane w przypadku braku sprzeciwu rodziców /opiekunów prawnych - określone w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Zakres bezpłatnych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ obejmuje m.in.:
1. badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
2. kontrolne badanie lekarskie (3 razy w roku);
3. zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;
4. zdjęcie pantomograficzne z opisem;
5. leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
6. znieczulenie do zabiegów;
7. usunięcie zębów;
8. leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
9. leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci;
10. zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych - raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych  - raz do ukończenia 14 roku życia);
11. impregnacja zębiny zębów mlecznych;
12. kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
13. leczenie chorób przyzębia;
14. wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.

Świadczenia stomatologiczne udzielane będą w NZOZ Przychodnia Stomatologiczno-Medyczna „Eskulap-Med”, ul. Nowowiejskiego 24
w Częstochowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny wizyty
z uwzględnieniem uprzywilejowania uczniów, pod numerem telefonu 34 324-47-96.

W sytuacjach nagłych (np. ból zęba, uraz) przyjęcie ucznia odbywa się będzie w dniu zgłoszenia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny wizyty.

Podczas rejestracji ucznia należy podać nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz imię i nazwisko ucznia. Przed wizytą w przychodni uczeń powinien okazać ważną legitymację szkolną.

Na wizytę u lekarza dentysty uczeń zgłasza się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w terminie wskazanym w rejestracji. Świadczenia ogólnostomatologiczne będą udzielane po okazaniu legitymacji szkolnej ucznia i wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na świadczenia ogólnostamatologiczne.

W ramach realizacji porozumienia podjęte zostaną również działania we współpracy z dyrektorami poszczególnych szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Informacji w zakresie szczegółowej organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami udzielają poszczególni dyrektorzy szkół podstawowych.

Szczegółowy wykaz gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, świadczeń profilaktycznych oraz wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w ramach umowy z NFZ dostępny jest poniżej.

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji (Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego). 20-01-24 13:17 248.93KB pobierz plik: Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji (Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego).
pdf Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia (Załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego) 20-01-24 13:18 217.76KB pobierz plik: Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia (Załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego)
pdf Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych (Załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego). 20-01-24 13:19 22.9KB pobierz plik: Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych (Załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego).
pdf Porozumienie 20-01-24 13:19 816.87KB pobierz plik: Porozumienie