do góry
Strona główna Aktualności

DEBATA DOTYCZĄCA TWORZENIA MAP ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

25 Luty 2016
kategoria:
Aktualności
 

Dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku o godzinie 10.00 odbyła się debata społeczna dotycząca utworzenia „Powiatowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Celem stworzenia mapy jest pokazanie w sposób rzetelny i czytelny, głównie lokalnej społeczności, skali i rodzajów zagrożeń. Mapy powinny być odzwierciedleniem nie tylko aktualnych niebezpieczeństw, ale także przyszłościowych prognoz. Pod pojęciem „map zagrożeń” kryje się nie tylko aspekt techniczny, ale przede wszystkim nowa filozofia działania Policji. Mają one być istotnym elementem w procesie zarządzania bezpieczeństwem publicznym, który realizowany jest w ramach partnerskiego współdziałania pomiędzy wszystkimi instytucjami i podmiotami, czuwającymi nad ochroną obywateli.

Dzisiejsze spotkanie było podsumowującym z zaplanowanych w tym miesiącu cyklu konsultacji społecznych w zakresie tworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które odbywały się w powiecie kłobuckim.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku insp. Zbigniew Legodziński, który przywitał zaproszonych gości m.in. Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego, Starostę Kłobuckiego Henryka Kiepurę, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku Roberta Ladrę, Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ppłk Jerzy Cyrulika, Komendanta Straży Leśnej w Kłobucku Tomasza Paciepnika, Radnych zarówno Rady Miejskiej w Kłobucku jak i Radnych Powiatu, Sołtysów oraz wszystkich przybyłych.

Na wstępie omówiono i przedstawiono główne założenia utworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa, jej idee oraz koncepcje. Następnie zaproszeni goście zabrali głos i dzielili się swoimi doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, a także zgłaszali nowe postulaty, pomysły i priorytety w walce z przestępczością.

Na koniec debaty Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku insp. Zbigniew Legodziński podziękował m. in. Burmistrzowi Kłobucka Jerzemu Zakrzewskiemu oraz Radnym Rady Miejskiej w Kłobucku za wsparcie i współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

DEBATA DOTYCZĄCA TWORZENIA MAP ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

DEBATA DOTYCZĄCA TWORZENIA MAP ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

5 zdjęć
25 lutego 2016