do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/BURMISTRZ-KLOBUCKA-Z-WOTUM-ZAUFANIA-I-ABSOLUTORIUM-ZA-2021-ROK/idn:2509
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

BURMISTRZ KŁOBUCKA Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM ZA 2021 ROK

22 Czerwiec 2022
kategoria:
Aktualności

Drodzy Państwo!

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Kłobucku, Państwo Radni udzielili mi wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok. Przyjęty został również raport o stanie gminy Kłobuck.
Za ogrom pracy i doskonałą jak dotąd współpracę szczerze dziękuję wszystkim Państwu Radnym z Panem Przewodniczącym Januszem Soluchem na czele. Dziękuję Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli, Dyrektorom oraz Pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli, żłobka, ośrodka kultury, ośrodka sportu, biblioteki, ośrodka pomocy społecznej, centrum ekonomiczno-administracyjnego oraz zarządu dróg, licznym organizacjom pozarządowym, kołom i stowarzyszeniom. Dziękuję wszystkim Państwu, Mieszkańcom naszej gminy za zaangażowanie, dobre słowo, ale również słowa krytyki, dzięki którym twardo stąpamy po ziemi. W szczególny sposób dziękuję moim Pracownikom z Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Dziękuję za to, że zawsze mogę na Was liczyć.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski