do góry
Strona główna Aktualności

ANKIETA LGD ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA

14 Styczeń 2021
kategoria:
Aktualności

Finansowanie projektów do roku 2030! Ankieta Lokalnej Grupy Działania Zielony Wierzchołek Śląska. Ankieta jest ważną częścią diagnozy, która pomoże określić nam potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki określeniu tych potrzeb będziemy mogli budować budżet lokalnych strategii rozwoju w przyszłym okresie programowania czyli w latach 2024-2030. Informacje zebrane dzięki m.in tej ankiecie pomogą nam określić najważniejsze priorytety, które będą finansowane w przyszłej strategii. Ankieta jest w pełni anonimowa. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=f8c4997eb7&&c=22554ec2