do góry
Strona główna Aktualności

97. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

12 Listopad 2015
kategoria:
Aktualności
Władze Gminy przed złożeniem kwiatów pod pomnikiem "Matki Polki"

W środę 11 Listopada w 97 rocznicę Święta Niepodległości w Kłobucku zwyczajowo rozpoczęto  przemarszem ulicami miasta do miejsc pamięci narodowej - najpierw pod pomnik Władysława Sebyły, następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik Matki Polki oraz pod pamiątkową tablicę Józefa Piłsudskiego, gdzie wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz  Powiatu i Gminy na czele z Burmistrzem Kłobucka Jerzym Zakrzewskim oraz przedstawicielami Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Harcerstwa Polskiego i Szkół.

Po przemarszu w kościele pw. św. Marcina w Kłobucku rozpoczęła się uroczysta msza św. za Ojczyznę.

Około godz. 16:00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły rozpoczeła się część artystyczna. Zaproszonych gości powitała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku Olga Skwara. Następnie Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski wygłosił przemówienie.

Zygmunt Grzybowski Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  wręczył odznaczenia za wybitne zasługi dla Henryka Kiepury, Andrzeja Brzózki i Krystiana Kotyni. Krzyżem Kombatantów odznaczeni zostali Jerzy Zakrzewski, Danuta Gosławska, Zbigniew Legodziński i Andrzej Tobolski.

Starosta Henryk Kiepura wręczył odznaczenia za zasługi dla obronności kraju Tomaszowi Nowakowi, Waldemarowi Robakowi i Grażynie Kola.

Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęło się widowisko patriotyczne „Dokąd idziesz Polsko” - w wykonaniu artystów działających w kłobuckim MOKu.

97. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

97. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

17 zdjęć
11 listopada 2015