do góry
Strona główna Aktualności

90 LECIE OSP W LIBIDZY

10 Lipiec 2017
kategoria:
Aktualności

Wczoraj, 9 lipca, o godzinie 15.00 rozpoczęły się uroczystości związane z 90 – leciem OSP w Libidzy. Na parkingu przy boisku LKS w Libidzy zebrały się poczty sztandarowe, orkiestra oraz zaproszeni goście. Po przemarszu, na placu OSP kontynuowano część oficjalną obchodów, podczas której podniesiono flagę i odegrano hymn oraz przywitano zaproszonych gości, wśród których obecni byli m.in. Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku Danuta Gosławska, Sekretarz Magdalena Kasprzak, Skarbnik Katarzyna Jagusiak, radna Rady Miejskiej w Kłobucku Urszula Bugaj, Wicestarosta Maciej Biernacki, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Nowak, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku bryg. mgr Robert Ladra.

Podczas uroczystości odczytano kronikę OSP w Libidzy, a także uczczono pamięć druhów. Burmistrz Jerzy Zakrzewski oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Nowak wręczyli odznaczenia strażakom za wieloletnią działalność w OSP.  Przemówienia okolicznościowe wygłosił Wicestarosta Maciej Biernacki, Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku bryg. mgr Robert Ladra.

Radna Urszula Bugaj wraz z Burmistrzem przecięli wstęgę na nowym wozie strażackim zakupionym przez gminę. Obchody zakończyły się wpisami do księgi pamiątkowej.

90 – LECIE OSP W LIBIDZY

90 – LECIE OSP W LIBIDZY

12 zdjęć
10 lipiec 2017