do góry
Strona główna Aktualności

76. ROCZNICA ŚMIERCI WŁADYSŁAWA SEBYŁY

11 Kwiecień 2016
kategoria:
Aktualności
Władysła Sebyła (1902-1940)

11 kwietnia przypada rocznica śmierci poety Władysława Sebyły. Rocznicę upamiętnili Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Sekretarz Gminy Magdalena Kasprzak oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku Danuta Gosławska składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze pod pomnikiem poety.

Władysław Sebyła urodził się 6 lutego 1902 r. w Kłobucku. Był jednym z najwybitniejszych poetów Dwudziestolecia Międzywojennego (zachwycał się nim Czesław Miłosz, był idolem dla Tadeusza Gajcego).

Ojciec poety Michał Sebyła był nauczycielem i kierownikiem szkoły w Kłobucku, zaangażowanym w działalność polityczną i niepodległościową.

Rodzina Sebyłów mieszkała na ul. Wały, niedaleko rynku, przy którym mieściła się niewielka szkoła powszechna.

Wczesne lata młodości Władysław Sebyła spędził z młodszym bratem i owdowiałym ojcem. Michał Sebyła wraz z synami opuścił Kłobuck około roku 1910 i po krótkim pobycie w Częstochowie przeniósł się do Będzina, gdzie uczył w szkołach.

Wszechstronne uzdolnienia Władysława dały o sobie znać już wcześnie, - grywał na skrzypcach, uczył się gry na fortepianie.

Był wrażliwym krytykiem i eseistą, tłumaczył poezje i bajki francuskie (La Fonataine'a, François Mauriaca) oraz rosyjskie (Aleksandra Puszkina, Sergiusza Jesienina).

Wielokrotnie sięgał po pędzel, ale nigdy nie rozwinął profesjonalnie swoich zdolności, choć zostawił po sobie sporo obrazów olejnych, akwarel, szkiców sangwiną oraz węglem.

Aby wziąć udział w I powstaniu śląskim (ówcześnie siedemnastoletni uczeń gimnazjum w Sosnowcu ) sfałszował własne świadectwo urodzenia dodając sobie dwa lata. Władysław Sebyła niedługo potem został jednym z uczestników wojny polsko – sowieckiej 1920 roku.

W 1921 roku rozpoczął naukę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Pomimo uzdolnień matematycznych po roku przeniósł się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie podjął studia polonistyczne.

Uczęszczał także na wykłady i seminaria z zakresu historii sztuki w Szkole Sztuk Pięknych.

Od 1927r. należał do grupy literackiej "Kwadryga" (w latach 1929 - 1931 był redaktorem naczelnym i współwydawcą czasopisma grupy o tej samej nazwie). Debiutował w 1927 r. cyklem wierszy "Modlitwa". Inne jego tomiki poetyckie to: "Pieśni szczurołapa" (1930), "Koncert egotyczny" (1934), "Obrazy myśli" (1938). W 1938 r. został uhonorowany Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatur.

W stopniu Podporucznika dostał indywidualne powołanie mobilizacyjne 28 sierpnia 1939 roku do słynnego 13 pułku piechoty stacjonującego w Pułtusku. Po przeniesieniu do Korpusu Ochrony Pogranicza został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną i uwięziony w obozie jenieckim w Starobielsku. Zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy w Charkowie/Piatichatkach w kwietniu 1940 r.

Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka uchwałą Władz Miejskich z dnia 26 czerwca 1991 roku Dom Kultury w Kłobucku otrzymał imię Władysława Sebyły.

Od 1999 r. na cokole pomnika Władysława Sebyły w Kłobucku umieszczona została urna z ziemią pobrana z Miejsca Kaźni Katyńskiej symbolizującego wszystkie miejsca egzekucji polskich oficerów na Wschodzie.

Imię zasłużonego poety otrzymała również Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku 6 maja 2000 r.

76. ROCZNICA ŚMIERCI WŁADYSŁAWA SEBYŁY

76. ROCZNICA ŚMIERCI WŁADYSŁAWA SEBYŁY

3 zdjęć
11 kwietnia 2016