do góry
Strona główna Aktualności

75. ROCZNICA ŚMIERCI STEFANA OLSZYŃSKIEGO

07 Kwiecień 2016
kategoria:
Aktualności
 Stefan Olszyński (1881-1941)

W 75. rocznicę śmierci Stefana Olszyńskiego Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski wraz z Sekretarz Magdaleną Kasprzak oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej Danutą Gosławską złożył wiązankę kwiatów i znicze przed tablicą upamiętniającą postać Olszyńskiego przy Zespole Szkół w Libidzy.

Stefan Olszyński urodził się 20 lipca 1881 roku w Szcześnie (woj. kaliskie), był synem Wacława Olszyńskiego. Młody Olszyński posiadał wykształcenie średnie i rolnicze, jego ojciec w 1900 roku przekazał mu majątek ziemski w Libidzy koło Kłobucka. Głównym zajęciem Olszyńskiego było prowadzenie gospodarstwa, niemniej poświęcał on też sporo czasu na działalność społeczną.
W 1914 roku Stafan Olszyński ożenił się z Lucyną Franke, córką dyrektora fabryki włókienniczej w Częstochowie.
Od 1909 przez niemal 10 lat był członkiem zarządu Częstochowskiego Towarzystwa Rolniczego i przewodniczącym sekcji hodowlanej. Po roku 1918 wybrano go na prezesa Okręgowego Towarzystwa Rolniczego do 1930 roku. Wtedy to Towarzystwo połączyło się ze Związkiem Kółek Rolniczych i rozpoczęło działalność pod nazwą Okręgowego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych. Olszyński do 1933 roku pełnił tam funkcję wiceprezesa, a do 1939 roku prezesa. Przez ponad 20 lat był prezesem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Częstochowie, kilka lat był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobucku.
Jego praca społeczna to przede wszystkim działalność prowadząca do podniesienia kultury rolnej i hodowlanej wśród rolników, organizacja i prowadzenie szkoleń, pokazów i konkursów, wycieczek po gospodarstwach. Pomagał zarówno materialnie jak i rzeczowo mieszkańcom powiatu, którzy znaleźli się w ciężkich sytuacjach życiowych. Taką aktywnością i dobroczynnością zyskał sobie uznanie i szacunek wśród mieszkańców.
11 listopada 1934 roku Olszyński otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi z rąk Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, w dowód uznania jego zasług w zakresie działalności społecznej.
Z początkiem okupacji majątek Olszyńskich znalazł się w granicach III Rzeszy. Skonfiskowany przez okupanta majątek rodziny zmusił ich do zamieszkania w jednym pokoju libidzkiego dworku. Funkcję burmistrza Kłobucka pełnił od 1 grudnia 1939 roku do 30 listopada 1940 roku, stosując się do przepisów niemieckich, które ograniczały jego pracę, mimo tego starał się pomagać i bronić miejscowej ludności, narażając się władzom okupacyjnym. Z chwilą ustanowienia w Kłobucku Obwodu Urzędowego i objęcia stanowiska komisarza urzędowego przez Paula Barona, Stefan Olszyński został mianowany „miejscowym doradcą”.
Olszyński kilkakrotnie namawiany był przez Niemców do podpisania volkslisty. Za każdym razem odmawiał, w konsekwencji 4 marca 1941 roku został aresztowany i wywieziony do obozu w Auschwitz. 7 kwietnia 1941 został tam zamordowany.

Tablica upamiętniającą postać Olszyńskiego przy Zespole Szkół w Libidzy


Oprac.na podst.: Andrzej Brzózka, Stefan Olszyński(1881 - 1941), „Kartki z historii Kłobucka” wyd. II poszerzone 2007, s. 220 - 223.

75. ROCZNICA ŚMIERCI STEFANA OLSZYŃSKIEGO

75. ROCZNICA ŚMIERCI STEFANA OLSZYŃSKIEGO

3 zdjęć
7 kwietnia 2016