Urząd Miejski w Kłobucku
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
http://www.gminaklobuck.pl/samorzad/stanowisko2.html

Radcy Prawni

Radcy Prawni- Telefony kontaktowe

Koordynator:
Radca Prawny - mgr Tomasz Głębocki
Numer wpisu na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu: OP-C-419/V/99
Zatrudniony w wymiarze 10/16 etatu.
Data zatrudnienia w Urzędzie: 01.05.2004r.
Godziny pracy w Urzędzie Miejskim w Kłobucku:
poniedziałek: 12:00 - 15:15
wtorek: 9:00 - 15:45

pokój nr 29
 34 3100155
 centrala  34 3100150

Pracownicy:
Radca Prawny - mgr Wanda Balas
Numer wpisu na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Opolu: OP-C-231
Zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu.
Data zatrudnienia w Urzędzie: 21.04.1999r.
Godziny pracy w Urzędzie Miejskim w Kłobucku:
środa: 9:15 - 15:15
piątek: 8:00 - 10:00

pokój nr 29
 34 3100155
 centrala 34 3100150

Do podstawowego zakresu działania radców prawnych należy:

 1. wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad i wyjaśnień;
 2. opiniowanie:
  a) projektów uchwał rady,
  b) projektów zarządzeń burmistrza,
  c) decyzji administracyjnych,
  d) projektów umów;
 3. udział w sprawach sądowych;
 4. wydawanie opinii prawnych w formie pisemnej – na wniosek;
 5. udział w sesjach rady;
 6. bieżące informowanie burmistrza i poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu:
  a) o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
  b) o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.
Grafika : drukuj / nie drukuj