do góry
Strona główna O Gminie Gospodarka odpadami komunalnymi
Uprzejmie informujemy, iż Rada Miejska w Kłobucku w dniu 9 lutego 2016r. podjęła Uchwałę nr 156/XIX/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2016r. właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny, mogą uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50 % miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Warunkiem uzyskania zwolnienia będzie złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której druk dostępny jest poniżej.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kłobucku z siedzibą przy ulicy Zamkowej 12 pokój numer 24, numer telefonu 034 317 40 43.

Uchwała Nr 156/XIX/2016 w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne - skan

Uprzejmie informujemy, iż Rada Miejska w Kłobucku w dniu 30 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr 136/XVI/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. 2015.7167 z dnia 16.12.2015 r.)

Zgodnie z w/w uchwałą od 1 stycznia 2016 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 8 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej dana nieruchomość, w przypadku jeżeli odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny
  • 15 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej dana nieruchomość, w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.
Uprzejmie informujemy, że do 15 dnia każdego miesiąca upływa termin wpłaty miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym dla celów sprawniejszego poboru i rachunkowości tej opłaty zostało utworzone odrębne konto bankowe dla wpłat mieszkańców w Banku Spółdzielczym w Kłobucku Nr 71 8248 0002 2001 0000 0361 0009

Druki i informacje dotyczące Gospodarki Odpadami Komunalnymi

kategoria: Powiązane pliki [17]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf 17-04-25 15:03 89.21KB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.pdf
pdf harmonogram wywozu II półrocze 2017r..pdf 17-06-08 11:33 4.21MB pobierz plik: harmonogram wywozu II półrocze 2017r..pdf
odt wykaz firm wpisanych do rejestru dział. regulowanej.odt 17-09-01 09:40 17.55KB pobierz plik: wykaz firm wpisanych do rejestru dział. regulowanej.odt
pdf harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2017 16-12-22 11:25 4.17MB pobierz plik: harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2017
odt Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 16-04-27 12:22 22.65KB pobierz plik: Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
pdf Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).pdf 16-01-04 12:34 47.92KB pobierz plik: Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).pdf
pdf Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.pdf 16-01-11 07:11 62.88KB pobierz plik: Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.pdf
pdf Segregacja dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej 16-01-04 11:29 45.75KB pobierz plik: Segregacja dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej
pdf Segregacja dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej 16-01-04 11:32 48.34KB pobierz plik: Segregacja dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej
pdf Zasady przygotowania surowców wtórnych i innych odpadów przed ich wrzuceniem do odpowiednich pojemników/worków 16-01-04 11:28 55.29KB pobierz plik: Zasady przygotowania surowców wtórnych i innych odpadów przed ich wrzuceniem do odpowiednich pojemników/worków
odt Rejestr działalności regulowanej 17-09-01 09:41 18.51KB pobierz plik: Rejestr działalności regulowanej
pdf Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców 16-01-13 08:08 56.29KB pobierz plik: Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców
pdf Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck 16-01-13 08:05 63.04KB pobierz plik: Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłobuck
pdf Miejsce zagospodarowania odpadów.pdf 16-01-04 12:33 45.68KB pobierz plik: Miejsce zagospodarowania odpadów.pdf
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok 16-12-02 11:13 98.12KB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok. 16-12-02 11:18 128.55KB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok.
pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok. 16-12-02 11:19 2.37MB pobierz plik: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok.