do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe
 • Znaleziono 226 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPN.6733.12.2017.GB; z dnia 15.05.2017 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Ø50 PE o długości ok. 95 m na terenie działek nr 826/8, 657/1, 860/4 obręb Biała Górna, położonej w miejscowości Biała

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1076)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPN.6733.10.2017.GB; z dnia 15.05.2017 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia Ø50 PE o długości ok. 38 m na terenie działek nr 865, 694/6, 694/12, położonych w miejscowości Kamyk

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1075)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „Przebudowy ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku” na terenie działek o nr ewid.: 249, 245/5, 302/6, 323/2, 250 położonych w Kłobucku obręb Zakrzew

Kategoria: Ogłoszenia urzędowe całość aktualności: OBWIESZCZENIE (1074)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia